Zgoda na przetwarzanie danych

Oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska oraz numery telefonu i adresu email w projekcie „Helpersi Pomorze- kurs pierwszej pomocy dla rodziców o dzieci w wieku szkolnym” realizowanego przez Fundację Piotra Augustyniaka Pępek Świata z siedzibą ul. Starowiejska 50, 80 – 534 Gdańsk w celu realizacji ww. projektu zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018 poz. 1000).

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych jest Fundacja Piotra Augustyniaka Pępek Świata z siedzibą ul. Starowiejska 50, 80 – 534 Gdańsk